Wyswietlacz INT-CAN

Wróć

Przegląd funkcji wyświetlanego zużycia paliwa:


Funkcje podstawowe:

 • Średnie zużycie w litrach na 100 km

 • Aktualne zużycie w litrach na 100 km

 • Całkowite zużycie w litrach

 • Aktualna prędkość w km/h

 • Średnia prędkość w km/h lub w milach/gal

 • Czas kierowania w godzinach

 • Prędkość silnika w obrotach na minutę

 • Odcinek drogi w km

 • Koszty podróży

 • Regulowane podświetlenie tła

 • Kontrola czasu kierowania (sygnał ostrzegawczy).

Funkcje wyświetlacza INT-CAN-Display:

 • Tendencje zużycia paliwa (ekonomiczne/nieekonomiczne style kierowania)

 • Profil prędkości (w mieście, poza miastem, autostrada)

 • Prędkość ostrzegawcza

 • RPM ostrzegawcze