Piktogramy INT-Display

 

Wróć
Wybrany odcinek trasy
 
Wybrany kierowca
 
Ochrona danych i ustawień - PIN
 
Przekroczenie prędkości lub obrotów
 
Czas
 
Przekroczenie dopuszczalnego czasu jazdy dla kierowcy
 
Droga miejska <45 km/h
 
Droga poza miastem 45 - 80 km/h
 
Autostrada >80 km/h
Ekonomiczny styl jazdy
Nieekonomiczny styl jazdy
Symbole i informacje wyświetlacza "INT-Display"

 

Wróć