Fleet Manager Professional (prod. Siemens VDO)

Fleet Manager - jest to system oparty o komputer pokładowy, instalowany w pojazdach samochodowych, lub maszynach roboczych.

Fleet Manager 200

Fleet Manager umożliwia kompleksową kontrolę kierowcy i pojazdu, a ściślej mówiąc umożliwia rejestrację następujących informacji o kierowcy i pojeździe – (przykładowo):

 1. Identyfikacja kierowcy;Uniemożliwienie uruchomienia pojazdu przez osoby nieuprawnione;
 2. Raportowanie pracy pojazdu lub kierowcy:
  • Raporty szczegółowe;
  • Raporty dzienne;
  • Raporty miesięczne;
  • Raporty sumaryczne za wybrany okres;
 3. Rejestrację czasu pracy pojazdu / kierowcy w rozbiciu na czas:
  • jazdy (prowadzenia pojazdu);
  • postoju;
  • pracy pojazdu na biegu jałowym;
  • rozpoczęcia pracy;
  • zakończenia pracy;
  • przejechanego dystansu;
 4. Rejestrację i raportowanie przebiegu pojazdu;
 5. Zapis prędkości pojazdu z wyszczególnieniem:przekroczeń wartości granicznych:
  • prędkości maksymalnych na poszczególnych odcinkach;
  • prędkości średnich na poszczególnych etapach jazdy;
 6. Zapis nieekonomicznego użytkowania pojazdów:
  • przekroczenia  prędkości;
  • przekroczenia obrotów;
  • gwałtowne hamowania;
  • gwałtowne przyśpieszenia;
 7. Rejestrację kosztów eksploatacji pojazdów - określenie kosztów 1km dla pojazdu/kierowcy;
 8. Zapis obrotów silnika w tym wyszczególnienie:
  • graficzne przedstawienie obrotów w czasie;
  • jazdy poza ekonomicznym zakresem obrotów;
  • nadmiernej pracy na biegu jałowym (silnik pracuje a pojazd nie porusza się);
  • przekroczenia założonych progów obrotów;
 9. Rejestrację czasu pracy ogrzewania;
 10. Dodatkowo wile innych parametrów zgodnie z potrzebami Państwa Firmy:
  • otwarcie drzwi, praca przekaźników mocy, przekroczenie temperatury silnika, spadek ciśnienia oleju itp.
 11. Dokładna rejestracja i raportowanie zużytego paliwa (po zastosowaniu przepływomierza paliwa);
 12. Odwzorowanie trasy pojazdu na mapie;
 13. Raporty zdarzeń w okresie czasu lub w poszczególnych lokalizacjach;
 14. Odpytanie pojazdu o aktualną pozycję i stan urządzeń; Alarmy w przepadku zjechania pojazdu z założonej trasy;
 15. Zawiadomienie dyspozytora w przepadku kradzierzy pojazdu;
  • w sytuacjach krytycznych śledzenie pojazdu (on-line).

Informacje, jakie zostaną zapisane w systemie zależą tylko od wymagań klienta, istniejących czujników i możliwości konfiguracji programu.

Bardzo dużą możliwość zastosowań i dopasowanie do konkretnych wymagań klienta umożliwia budowa modułowa systemu. Informacje, które mogą być zapisane w pamięci komputera pokładowego są ograniczone tylko ilością, lub możliwością zabudowy dodatkowych czujników, informujących o pracy podstawowych lub istotnych z punktu widzenia eksploatacji pojazdu parametrów. Zapis drogi jest dokonywany z dokładnością do 1 metra, a sygnał czasu, generowany przez wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego z dokładnością do 1 sekundy. FM 200 przy współpracy z systemem pomiaru zużycia paliwa EDM 1404 prod. Siemens VDO, rejestruje rzeczywiste zużycie paliwa na danym odcinku drogi lub sumarycznie w dowolnej jednostce czasu. Z systemem FM współpracują również takie urządzenia jak:

 • nadajnik impulsów drogi;
 • obrotomierz;
 • odbiornik GPS (zapis aktualnej pozycji);
 • modem komórkowy lub telefon komórkowy;
 • wszystkie typy tachografów prod. KIENZLE VDO;
 • czytnik kodów kreskowych i dodatkowa klawiatura (poprzez terminal);
 • czujniki (np. temperatura cieczy chłodzącej, ciśnienie oleju, itd.).

Informacje uzyskane z Fleet Manager’a 200 mogą być przetwarzane i analizowane za pomocą oprogramowania komputerowego FM Professional.
Program działa w środowisku Windows i w związku z tym jego parametryzacja jest bardzo przyjazna dla użytkownika.
System Fleet Manager jest narzędziem do szczegółowego i kompleksowego zarządzania flotami pojazdów bądź maszyn roboczych.

Mogą z niego korzystać firmy posiadające od kilku do kilku tysięcy pojazdów, posiadających wiele oddziałów i wiele skomplikowanych struktur wewnętrznych, a uniwersalny format bazy danych czyni go dostępnym i modyfikowalnym dla każdego klienta. Użytkowanie systemu jest bez abonamentowe.

Zastosowanie Fleet Manager’a 200 w flotach transportowych znacząco wpływa na zmniejszenie czasu gromadzenia i analizy danych, umożliwia kierowanie parkiem samochodowym w oparciu o rzetelne i rzeczywiste informacje, ułatwia podejmowanie decyzji strategicznych i co jest bardzo istotne – bieżącą analizę zadań, kosztów i zysków.