Systemy Zarządzania Flotą pojazdów (bez abonamentowe)

Pisząc - "bez abonamentowy" System Zarządzania Flotą Pojazdów mamy na myśli system, którego codzienne użytkowanie nie wiąże się z miesięcznymi opłatami wnoszonymi na rzecz dystrybutora, bądź producenta urządzeń.

© Copyright 2006 - 2022 intex.net.pl - Przepływomierze paliwa