Fleet Manager Professional (prod. Siemens VDO)

Fleet Manager - jest to system oparty o komputer pokładowy, instalowany w pojazdach samochodowych, lub maszynach roboczych.

Fleet Manager 200

Fleet Manager umożliwia kompleksową kontrolę kierowcy i pojazdu, a ściślej mówiąc umożliwia rejestrację następujących informacji o kierowcy i pojeździe – (przykładowo):

 1. Identyfikacja kierowcy;Uniemożliwienie uruchomienia pojazdu przez osoby nieuprawnione;
 2. Raportowanie pracy pojazdu lub kierowcy:
 3. Rejestrację czasu pracy pojazdu / kierowcy w rozbiciu na czas:
 4. Rejestrację i raportowanie przebiegu pojazdu;
 5. Zapis prędkości pojazdu z wyszczególnieniem:przekroczeń wartości granicznych:
 6. Zapis nieekonomicznego użytkowania pojazdów:
 7. Rejestrację kosztów eksploatacji pojazdów - określenie kosztów 1km dla pojazdu/kierowcy;
 8. Zapis obrotów silnika w tym wyszczególnienie:
 9. Rejestrację czasu pracy ogrzewania;
 10. Dodatkowo wile innych parametrów zgodnie z potrzebami Państwa Firmy:
 11. Dokładna rejestracja i raportowanie zużytego paliwa (po zastosowaniu przepływomierza paliwa);
 12. Odwzorowanie trasy pojazdu na mapie;
 13. Raporty zdarzeń w okresie czasu lub w poszczególnych lokalizacjach;
 14. Odpytanie pojazdu o aktualną pozycję i stan urządzeń; Alarmy w przepadku zjechania pojazdu z założonej trasy;
 15. Zawiadomienie dyspozytora w przepadku kradzierzy pojazdu;

Informacje, jakie zostaną zapisane w systemie zależą tylko od wymagań klienta, istniejących czujników i możliwości konfiguracji programu.

Bardzo dużą możliwość zastosowań i dopasowanie do konkretnych wymagań klienta umożliwia budowa modułowa systemu. Informacje, które mogą być zapisane w pamięci komputera pokładowego są ograniczone tylko ilością, lub możliwością zabudowy dodatkowych czujników, informujących o pracy podstawowych lub istotnych z punktu widzenia eksploatacji pojazdu parametrów. Zapis drogi jest dokonywany z dokładnością do 1 metra, a sygnał czasu, generowany przez wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego z dokładnością do 1 sekundy. FM 200 przy współpracy z systemem pomiaru zużycia paliwa EDM 1404 prod. Siemens VDO, rejestruje rzeczywiste zużycie paliwa na danym odcinku drogi lub sumarycznie w dowolnej jednostce czasu. Z systemem FM współpracują również takie urządzenia jak:

Informacje uzyskane z Fleet Manager’a 200 mogą być przetwarzane i analizowane za pomocą oprogramowania komputerowego FM Professional.
Program działa w środowisku Windows i w związku z tym jego parametryzacja jest bardzo przyjazna dla użytkownika.
System Fleet Manager jest narzędziem do szczegółowego i kompleksowego zarządzania flotami pojazdów bądź maszyn roboczych.

Mogą z niego korzystać firmy posiadające od kilku do kilku tysięcy pojazdów, posiadających wiele oddziałów i wiele skomplikowanych struktur wewnętrznych, a uniwersalny format bazy danych czyni go dostępnym i modyfikowalnym dla każdego klienta. Użytkowanie systemu jest bez abonamentowe.

Zastosowanie Fleet Manager’a 200 w flotach transportowych znacząco wpływa na zmniejszenie czasu gromadzenia i analizy danych, umożliwia kierowanie parkiem samochodowym w oparciu o rzetelne i rzeczywiste informacje, ułatwia podejmowanie decyzji strategicznych i co jest bardzo istotne – bieżącą analizę zadań, kosztów i zysków.

 

© Copyright 2006 - 2022 intex.net.pl - Przepływomierze paliwa