INT - EDM 1404 z wyświetlaczem


Przepływomierz paliwa EDM 1404 prod Siemnes VDO

    Urządzenie elektroniczne EDM 1404 składa się z dwóch podstawowych komponentów.
Jest to miernik przepływu cieczy i jednostka wskaźnikowa (lub system zarządzania flotą w którym zbierane są informacje o zużyciu paliwa).
System zarządzania flota pojazdów został szczegółowo opisany w zakładce Systemy Zarządzania Flotą.

Jednostka wskaźnikowa posiada trzy niezależne od siebie poziomy pamięci wyświetlacza które wskazują następujące dane:

"l"                - zużycie całkowite
"km"            - przebyta droga
"h"               - czas pracy pojazdu
"l/100km"     - zużycie średnie podczas jazdy
"l/h"             - zużycie średnie podczas postoju i jazdy
"km/h"         - prędkość średnia
"l/100km"     - chwilowe zużycie paliwa


Główna pamięć wyświetlacza chroniona jest przez dowolnie wybrany czterocyfrowy kod PIN, który znany jest tylko osobom uprawnionym do posiadania tego typu informacji.

Wartości zapisane w pamięci urządzenia pozostają nienaruszone także podczas niedoboru napięcia. Pamięć poziomu "1" i "2" może być w każdej chwili kasowana przez kierowcę lub operatora maszyny. W ten sposób można uzyskać informację np. o określonych odcinkach drogi lub czasu.

Miernik przepływu cieczy jest urządzeniem złożonym z dwóch komór zliczających przepływające przez nie paliwo.
Jedna z komór liczy paliwo płynące ze zbiornika do silnika pojazdu.
Druga komora liczy nie zużyte paliwo powracające z silnika do zbiornika (tzw. "powrót").
Różnicowy układ elektroniczny, znajdujący sie pomiędzy tymi komorami, zamienia wartości zliczone na obu komorach na postać elektronicznych impulsów wyznaczających rzeczywiste zużycie paliwa.

Zalety urządzenia:

- wysoka precyzja i dokładność pomiaru;
- kodowanie zabezpieczeń pamięci danych;
- pomiar zużycia paliwa w całym układzie paliwowym;
- uniwersalne podłączenie do wszystkich układów paliwowych Diesel'a;
- wypróbowane i niezawodne działanie;
- pełna współpraca z systemami zarządzania flotą .

Zalety ekonomiczne:

- kontrola zużytego paliwa "zatankowane" = "zużyte ????"
- ekonomiczny styl jazdy kierowców
- optymalne wykorzystanie pojazdów
- planowanie i kalkulacja kosztów
- szybka amortyzacja zakupionych urządzeń

Wyświetlacz kompaktowy          Siemens - EDM 1404


Przepływomierz paliwa EDM 1404 prod Siemnes VDO

© Copyright 2006 - 2022 intex.net.pl - Przepływomierze paliwa