Przepływomierz cyfrowy DF: INT-CAN

DIGITAL FLOWMETER  INT-CAN - jest w pełni elektronicznym systemem systemem pomiaru zużycia paliwa. Na wyświetlaczu  INT-CAN rozmiarach 40mm x 90 mm przedstawiane są wartości dotyczące bieżącego i średniego zużycia paliwa, prędkości i obrotów jak również skumulowane koszty eksploatacji pojazdu.

W przypadku samochodów ciężarowych aktualny styl jazdy kierowcy jest porównywany z zapisanymi w pamięci średnimi wartościami dla jazdy w ruchu miejskim, poza miejskim i na autostradzie i za pomocą odpowiedniego piktogramu przedstawiany w formie graficznej. Wyświetlany piktogram "monety" - oszczędności sygnalizuje szczególnie ekonomiczny styl jazdy. Symbol "pistoletu do tankowania"- koszty, sygnalizuje zwiększone zużycie paliwa. Optymalizacja zużycia paliwa jest ułatwiona poprzez zastosowanie sygnału dźwiękowego, który można dowolnie skonfigurować, np. tak, aby sygnalizował optymalny moment zmiany biegów.

System INT-CAN jest przyłączany bezpośrednio do elektroniki pojazdu, (np. do przyłącza CAN-Bus lub do układu wtryskowego EDC). Dzięki w pełni cyfrowej analizie danych, odpadają potencjalne manipulacje w obszarze układu paliwowego pojazdu.

INT-CAN jest systemem modułowym, którego istotnymi elementami są wyświetlacz "INT-Display" i interfejs samochodowy, "Fuel-gateway".

Montaż systemu może zostać znacznie uproszczony, dzięki zastosowaniu okablowania ze specjalnymi wtyczkami przejściowymi do elektroniki konkretnego pojazdu ciężarowego lub bezstykowych interfejsów.

Obok znanych i najczęstszych zastosowań w zakresie samochodów ciężarowych, system INT -CAN można stosować w:

Ponieważ dane pomiaru zużycia paliwa INT-CAN są mierzone bezpośrednio z układu wtryskowego, to urządzenie to jest bardzo dokładne. Dla poprawnie zainstalowanego i skalibrowanego systemu pomiar paliwa dokonuje się z z dokładnością +/- 2%. Nasze doświadczenie pokazuje jednak, iż po kalibracji urządzeń, jest możliwe uzyskanie zdecydowanie większych dokładności pomiaru - wynoszących poniżej 1% !!!.

Fot. Wyświetlacz INT-Display przepływomierza cyfrowego INT -CAN.

 


© Copyright 2006 - 2022 intex.net.pl - Przepływomierze paliwa