INT - DM-8D z wyświetlaczem


Przepływomierz paliwa INT - DM-8D z wyświetlaczem

    Urządzenie elektroniczne DM-8D składa się z dwóch podstawowych komponentów. Jest to miernik przepływu cieczy DM-x (dobierany do indywidualnie do przepływów paliwa występujących w układzie paliwowym maszyny) i wyświetlacz "Board Computer" DM-BC.

Dane dotyczące zużycia paliwa, zapisywane są w niekasowalnej pamięci wyświetlacza DM-BC, ale mogą być również przekazywane do innych urządzeń rejestrujących - np. Systemów Zarządzania Flota "GPS". System Zarządzania Fotą pojazdów został szczegółowo opisany w zakładce Systemy Zarządzania Flotą.

Wyświetlacz posiada trzy niezależne od siebie poziomy pamięci wyświetlacza które wskazują następujące dane:

"l"                - zużycie całkowite
"km"            - przebyta droga
"h"               - czas pracy pojazdu
"l/100km"     - zużycie średnie podczas jazdy
"l/h"             - zużycie średnie podczas postoju i jazdy
"km/h"         - prędkość średnia
"l/100km"     - chwilowe zużycie paliwa


Główna pamięć wyświetlacza chroniona jest przez dowolnie wybrany czterocyfrowy kod PIN, który znany jest tylko osobom uprawnionym do posiadania tego typu informacji.

Wartości zapisane w pamięci urządzenia pozostają nienaruszone także podczas niedoboru napięcia. Pamięć z poziomów "1" i "2" może być w każdej chwili kasowana przez kierowcę lub operatora maszyny. W ten sposób można uzyskać informację np. o określonych odcinkach drogi lub czasu.

Przepływomierz paliwa DM-8D jest urządzeniem złożonym z dwóch komór zliczających przepływające przez nie paliwo.
Jedna z komór liczy paliwo płynące ze zbiornika do silnika pojazdu.
Druga komora liczy nie zużyte paliwo powracające z silnika do zbiornika (tzw. "powrót").
Wartości zmierzone na poszczególnych komorach są przekazywane w postaci elektronicznych impulsów do rejestratora DM-BC gdzie są zliczane i przedstawiane w graficznie na wyświetlaczu LCD.

Zalety urządzenia:

- wysoka precyzja i dokładność pomiaru;
- kodowanie zabezpieczeń pamięci danych - PIN;
- pomiar zużycia paliwa w całym układzie paliwowym;
- uniwersalne podłączenie do wszystkich układów paliwowych Diesel'a;
- wypróbowane i niezawodne działanie;
- pełna współpraca z Systemami Zarządzania Flotą .

Zalety ekonomiczne:

- kontrola zużytego paliwa "zatankowane" = "zużyte ????"
- ekonomiczny styl jazdy kierowców
- optymalne wykorzystanie pojazdów
- planowanie i kalkulacja kosztów
- szybka amortyzacja zakupionych urządzeń

 

Fot. Wyświetlacz kompaktowy - DM-BC