Elektroniczne przepływomierze paliwa


Przepływomierze "elektroniczne" - (EDM 1404 oraz INT- DM-8D) - składają się z:

  • Czujnika przepływu paliwa:

  • Jeden dwukomorowy czujnik przepływu paliwa z elementem elektroniki różnicowej (układ pomiarowy składający się z dwóch komór złączonych w jedno urządzenie);

  • Dwa jednokomorowe czujniki przepływu cieczy z elementami elektroniki (układ pomiarowy składający się z dwóch niezależnych komór);
  • Elektroniczny wyświetlacz kompaktowy (na wyświetlaczu jest możliwość obserwacji parametrów chwilowych: zużycia paliwa, prędkości, czasu pracy silnika).